Víte že?

  • Tréninky probíhají pod vedením brazilského lektora

  • Více informací na Facebooku

  • Váš první trénink je ZDARMA

  • Trénujeme každé pondělí, středu a sobotu v Praze Holešovicích

  • Spolupracujeme s SportCentral

Akce

Mestre Barrao

MESTRE BARRÃO

Vlastním jménem Marcos da Silva

Narodil se v přístavním městě Recife na severovýchodě Brazílie.

V roce 1974 začal studovat Capoeiru pod vedením Mestre Pirajá. Velmi brzy prokázal mimo jiné neobyčejný talent ve hře na perkuse a jiné hudební nástroje používané v Capoeiře. Po třech letech Marcos dočasně přechází k Mestre Teté. Zde proniká do principů pouliční Capoeiry. Zdokonaluje se ve schopnostech zhodnotit situace, které mohou na ulici vyvstat, učí se předvídat protivníka a být lstivý a bystrý při hře.

V roce 1979 se začal mladý Marcos da Silva zúčastňovat utkání Capoeiry po celé severovýchodní Brazílii, a v roce 1980 začíná sám učit. Zásadní událostí v kariéře Mestre Barrão bylo vítězství v Národním šampionátu v Rio de Janeiru v roce 1982. Stal se známou osobností, což mu umožnilo ještě v témže roce založit Grupo Axé Capoeira.

V roce 1987 mu byl udělen od Mestre Pirajá první stupeň Mestre. Dnes má již druhý stupeň hodnosti Mestre.

V roce 1992 se Mestre Barrão usazuje v Kanadě, kde zakládá Mezinárodní utkání v Capoeiře, kterého se každoročně zúčastňují přední Mestres z celého světa.

V roce 1996 otevřel ve Vancouveru první kanadskou Akademii Capoeiry.

V současnosti dostává Mestre Barrão množství pozvání podílet se a vést mezinárodní workshopy.

Shromáždění na Melhores Do Seculo v Curitiba Parana v roce 2000 uznalo Mestre Barrão coby jednu z významných osobností Capoeiry posledního století vzhledem k jeho schopnostem a zásluhám na rozvoji Capoeiry.

Školy Grupo Axé Capoeira jsou v současné době v Kanadě, Brazílii, USA, Barbadosu, České Republice, Číně, Dominikánské Republice, Francii, Kazachstánu, Kolumbii, Mexiku, Německu, Peru, Polsku, Rusku, Taiwanu, Trinidad & Tobago, Turecku, Ukrajině a Velké Británii.


GRUPO AXÉ CAPOEIRA

Grupo Axé Capoeira byla založena v brazilském Recife v roce 1982.

S dnešním sídlem v kanadském Vancouveru je Grupo Axé Capoeira jednou z nejvýznamnějších organizací Capoeiry na světě. Je známá svou propagací brazilské historie, kultury, umění a hudby. Má za sebou 6 hudebních CD, čtyřdílné instruktážní video a několik představení na VHS a DVD. V současné době má Grupo Axé Capoeira přes 8000 členů po celém světě. Skupina se pravidelně zúčastňuje významných mezinárodních soutěží (např. International Capoeira Competition v Argentině v roce 2001).

FILOSOFIE, METODY A CÍLE

Základní prvky filosofie Grupo Axé Capoeira lze shrnout do následujících bodů:

  • respekt ke všem Mestres
  • uchovávání a rozvíjení kořenů a tradic Capoeiry
  • trénink Capoeiry ve všech jejích aspektech boje, umění a kultury

Grupo Axé Capoeira se snaží svými metodami tréninku ve studentech rozvíjet schopnost vytvářet a udržovat dialog uvnitř hry, a tak je učí zvládat situace uvnitř i vně Rody . Vzděláváním se, tréninkem a pravidelnou účastí na mezinárodních setkáních student prohlubuje své znalosti a chápání Capoeiry, což mu potom umožňuje lépe přispívat k jejímu zdravému rozvoji. Cílem Grupo Axé Capoeira je upevnit pozici Capoeiry coby respektovaného a celosvětově rozšířeného bojového umění.